FACT

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact, kortweg ook wel ‘Fact’, is onstaan uit een informeel overleg tussen Alpha, Cheiron en Taste, met de naam F.A.C.T. (Federatie Alpha, Cheiron, Taste). In de loop van de tijd is ook AEGEE-Enschede toegetreden en zijn DSC ‘Cheiron’ en DJC ‘Rossinant’ gefuseerd tot DSCC/DJCR Audentis et Virtutis. Daarmee is de de afkorting F.A.C.T. vervallen en is de naam Fact geïntroduceerd. Sinds 1993 is Fact geformaliseerd tot vereniging en heeft het verschillende rollen gekregen. Fact is het formele samenwerkingsorgaan van de vier grootste studentenverenigingen in Enschede, te weten AEGEE-Enschede, A.S.V. Taste, C.S.V. Alpha en DSCC/DJCR Audentis et Virtutis. Deze vier verenigingen hebben allen hun eigen sociëteit in 'De Pakkerij' op de Oude Markt in Enschede. De taken van Fact kunnen worden onderverdeeld in drie pijlers. Allereerst doet Fact aan belangenbehartiging van de verenigingen richting verschillende partijen zoals de universiteit en hogeschool, de gemeente en de Landelijke Kamer van Verenigingen. Daarnaast coördineert Fact de gezamenlijke activiteiten van de verenigingen en kijkt daarbij naar hoe het studentenleven nog beter kan. De laatste pijler betreft promotie van het studentenleven, Fact organiseert activiteiten waarbij (aankomende) studenten kennismaken met het Enschedese verenigingsleven. ​