Almanak

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt; de uitreiking van de almanak tijdens de dies van A.S.V. Taste. Maar voordat er een nieuwe almanak ligt, moet een hoop werk verzet worden, een taak waarvoor elk jaar weer een almanakcommissie in het leven is geroepen. 

Een commissie bestaande uit vijf personen die zich tot doel stelt een onvergetelijke almanak te maken. Dat gaat natuurlijk lukken, maar voordat het zover is moet er nog veel gebeuren. Een almanak staat of valt met de inhoud en dus moet er veel kopij verzameld worden. Daarvoor wordt een beroep doen op zowel externen als op jullie, de leden. 

Het is van belang de Almanak commissie te voorzien van veel interessante en leuke kopij, wat kan variëren van een stuk over je jaarclub of huis tot een genootschap (in oprichting). Laat je creativiteit vooral de vrije loop! Daarnaast moet, om de kosten van een almanak enigszins binnen de perken te houden, een groot aantal sponsors gezocht worden. Want des te meer geld, des te meer mogelijkheden. Daarom zullen we een groot aantal bedrijven aanschrijven en overtuigen van het belang van sponsoring van onze almanak. 

Wanneer alle kopij en advertenties binnen zijn, wordt aan de slag gegaan met klikken. Na de zomervakantie wordt alles samengevoegd tot een nieuwe almanak, die jullie met de dies van A.S.V. Taste in ontvangst mogen nemen!