NetCie

​De netwerkcommissie verzorgt de ICT-faciliteiten op de sociëteit aanwezig, afgezien van de telefooncentrale. De NC zorgt voor het systeembeheer en onderhoud, maar doet ook onderzoek naar zinvolle verbeteringen aan het netwerk om voor het bestuur en de talloze commissies een gezonde werksituatie te behouden. 

Enige affiniteit met computers is vereist voor deze commissie. Met andere woorden, je moet weten waar een aan/uit-knop op een computer zit en je moet weten hoe je deze moet gebruiken. Verder moet je niet bang zijn om te experimenteren want: "Van schade en schande wordt je wijs".