Dies

​Elk jaar staan we er weer twee weken bij stil! Taste wordt een jaar ouder! We zullen dit uitbundig vieren met twee weken vol leuke activiteiten met als klap op de vuurpijl een fantastisch gala. 

Elk jaar heeft de diesweek een ander thema, alle activiteiten, logo's en feesten worden hier rondom georganiseerd. Elk jaar probeert de diescommissie de diesweken van het jaar ervoor te overtreffen, wat leidt tot steeds leukere activiteiten. Hier is creativiteit, doorzettingsvermogen, teamwork en motivatie voor nodig. 

Een commissie van 8 mensen zal er helemaal voor gaan om geweldige, onovertrefbare weken te produceren! Vanaf april is deze commissie druk bezig om eind november perfecte weken neer te zetten. Het is niet alleen het regelen van de activiteiten, maar ook een logistiek plan maken, een begroting opstellen en sponsoring regelen.