KampCommissie

​Elk jaar verzorgt de kampcommissie binnen de vereniging vlak na de introductie van de UT en het HBO een introductieperiode voor de nieuwe lichting eerstejaars die lid willen worden van onze vereniging. Dit wordt herhaald tijdens de introductieperiode van de tweede lichting. De leden die in deze commissie zitten hebben vaak al veel gedaan binnen de vereniging. Een KC-lid zijn wordt daarom ook beschouwd als een soort erebaantje, waar alleen ouderejaars in zitten.

Maar wat regelt de KC nou precies? De KC regelt de gehele introductieperiode. Het zorgt ervoor dat iedereen aanwezig is op het kamp en verzorgt en bedenkt het programma van het weekend , tevens draagt zij zorg voor de activiteiten die geregeld worden tijdens de naweek. De mooiste dag voor een KC-lid blijft de dag van de inauguratie waarin de aspirant-leden verworden tot enthousiaste leden die de toekomst gaan worden van A.S.V. Taste.

Wil jij lid worden van de KC in de toekomst, word dan actief in het formele circuit van de vereniging en de stichting en wie weet sta jij daar dan ook over een paar jaar in een KC-jas!