Bestuur

Het 34e bestuur der A.S.V. Taste

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester vereniging

Penningmeester Sociëteit

Coördinator Sociëteit

Coördinator Exploitatie

Coördinator Intern

Coördinator ExternJarah Kessler

Heleen van Nie      

Marit Kaptein

Job de Beurs

Julius Kooistra 

Jorn Smulders

Julia Reus

Anouk van Lakwijk