Bestuur

Het 33e bestuur der A.S.V. Taste

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester vereniging

Penningmeester Sociëteit

Coördinator Sociëteit

Coördinator Exploitatie

Coördinator Intern

Coördinator ExternFloor van Maarschalkerwaart

Jasper van der Spek        

Remo van den Berg

Syll van Boheemen 

Stijn van Buul 

Tim Beijer

Laura Schepers

Darryll Klein Koerkamp