Bestuur

Op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 - Tel: 053 432 62 38 

Het 35e bestuur der A.S.V. Taste

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester vereniging

Penningmeester Sociëteit

Coördinator Sociëteit

Coördinator Exploitatie

Coördinator Intern

Coördinator ExternHugo Beltman

Simon Mellema  

Lieke Diepenmaat

Joran Philipsen

Niels Veldhuizen 

Bruno Molin

Anna Karreman

Eva Mulders