Bestuur

Op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 - Tel: 053 432 62 38. Mocht u niemand te pakken krijgen, dan kunt u mailen naar secretaris@asvtaste.nl.

Het 36e bestuur der A.S.V. Taste

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester vereniging

Penningmeester Sociëteit

Coördinator Sociëteit

Coördinator Exploitatie

Coördinator Intern

Coördinator ExternDaniel de Boode

Madelief Kwakkelaar

Nina Verkuil

Diede Schweckhorst

Lara van de Kerkhof

Pepijn van Os

-

-