Algemene informatie

Stichting Sociëteit Antigoon

Voor de leden van A.S.V Taste is een centrale ontmoetingsplaats beschikbaar gesteld, namelijk Sociëteit Antigoon. Door onder andere de Sociëteit blijven de leden actief, omdat ze elkaar hier wekelijks ontmoeten. Sociëteit Antigoon is sinds augustus 1992 ondergebracht in Stichting Sociëteit Antigoon, waarbij de stichting het doel heeft om een sociëteit te beheren en te onderhouden, en om de Vereniging steun te verlenen in de breedste in van het woord.

Om de doelen te verwezenlijken zijn er diverse stichtingscommissies die worden gedraaid door en voor leden. Zo hebben we een drietal tappersverticalen, de Onderhoudsommissie, de Muziek- en Lichtcommissie, de netwerkcommissie, de bus- en aanhangercommissie en de Ordecommissie. De laatste groep is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de kroegavonden.

Over de jaren is de stichting uitgebreid met onder andere een bedrijfswagen en een grote aanhanger die opengeklapt kan worden waar vervolgens een bar in kan staan en muziek vanaf kan worden gedraaid.

De Sociëteit

Momenteel bevindt de sociëteit zich in de Pakkerij in Enschede, waar ook de drie sociëteiten van de andere grote studentenverenigingen van Enschede zich bevinden. Binnen Sociëteit Antigoon zijn er twee kroegen, namelijk de Grote en Kleine Kroeg. Beide hebben een eigen bar. Daarnaast is er een pantry, een vergaderkamer, een commissiekamer en de bestuurskamer.

Huisregels

Tijdens de kroegavonden is de Ordecommissie de verantwoordelijke groep leden die zorgen dat de avonden goed verlopen, alles klaar staat, de tappers begeleiden en de kroeg netjes wordt achtergelaten. Ze zijn te herkennen aan de rood-groene giletjes. Iedereen aanwezig op de sociëteit dient te luisteren naar de Ordecommissarissen. Wanneer er ongewenste voorvallen plaatsvinden, is de Ordecommissie in staat om mensen de toegang tot de Sociëteit te ontzeggen voor de avond vanwege wangedrag.

Drugbeleid

Het gebruik van drugs is ten strengste verboden op Sociëteit Antigoon. Wanneer er gebruik onder mensen geconstateerd wordt, zullen hier harde consequenties aan verbonden zijn.

Zero Tolerance

Voor de gehele Pakkerij geldt een Zero Tolerance beleid omtrent vandalisme en geweld.

Introducées

De kroegavonden op Sociëteit Antigoon zijn voor de leden van A.S.V Taste en hebben over het algemeen een besloten karakter. Het is echter als niet-lid mogelijk om geïntroduceerd te worden door een van de leden.

         ·       De leden kunnen de introducées aanmelden door te mailen naar coordinatorsocieteit@asvtaste.nl of tijdens de kroegavond bij een Ordecommissaris. De Ordecommissaris mag het wel altijd afwijzen. Eén lid mag twee introducées meenemen naar de kroeg. Het maximumaantal introducés op één avond is vijf. Het lid dat de introducées meeneemt draagt de volle verantwoordelijkheid over het handelen van de introducée.

        ·    Groepen introducées moeten één week van tevoren aangemeld worden bij het bestuur door te mailen naar coordinatorsocieteit@asvtaste.nl. De groep moet geïntroduceerd worden door een ledencorporatie van A.S.V. Taste. Deze ledencorporatie draagt de volle verantwoordelijkheid over het handelen van de groep introducées.

Eigen drank

Het is verboden om eigen drank mee te nemen naar de Sociëteit. Als dit toch gebeurt, dient hier kurkgeld overheen te worden betaald.

Garderobe

Op de Sociëteit is een onbewaakte garderobe aanwezig. Hier dienen alle jassen opgehangen te worden. Dit is op eigen risico.

Roken

Het is verboden om te roken op de Sociëteit en in de hele Pakkerij. Wanneer iemand rokend wordt gezien, zullen hier harde consequenties aan verbonden zijn.

Openingstijden 

De openingstijden zijn als volgt:

          ·         Dinsdag 21:00 – 02:00

          ·         Donderdag 21:00 – 04:00

          ·         Zondag 22:00 – 01:00

Taste-2.jpg
De Pakkerij, het gebouw van de vier grootste studentenverenigingen. Code = 7683